Algemene Voorwaarden

ONZE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden

 • Tijdens het transport rijdt de eigenaar met ons mee, of achter ons aan. Indien dit niet mogelijk is kan hiervan worden afgeweken, echter alleen in overleg.
 • Opdrachtgever dient bij elk transport een geldig paardenpaspoort bij zich te hebben en/of mee te geven. Equitrans B.V. behoudt zich het recht voor om een transport te weigeren bij het ontbreken van een geldig paardenpaspoort. Mogelijke bekeuring is voor rekening opdrachtgever.
 • Als opdrachtgever dient u zelf uw paard te laden en te lossen. Op verzoek kan wel een helpende hand worden geboden.
 • Afgesproken tijden zijn streeftijden en we kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij eventuele vertraging door onvoorziene omstandigheden (bijv. verkeer)
 • Bij slechte weersomstandigheden behouden wij ons het recht toe op annulering. U kunt hier ook geen aanspraak en/of kosten voor berekenen. Veiligheid staat boven alles!
 • Annulering kan tot 72 uur van tevoren. Binnen 48 uur worden er annuleringskosten berekend (Starttarief)
 • Wij behouden ons het recht toe om ter plaatse een transport te weigeren. Bijvoorbeeld als uw paard zeer moeilijk te vervoeren is / moeilijk te laden is / geen conditie tot vervoeren heeft enz. Eventuele extra kosten of gemaakte kosten dienen dan wel voldaan te worden.
 • Betalingen kunnen contant of via een betaalverzoek voldaan worden.
 • Eventuele tol en/of veer gelden komen extra bij de kosten van het vervoer.
 • Het paard/de pony mag onder geen beding tijdens transport uit de wagen/trailer worden gehaald.
 • Als opdrachtgever bent u ten alle tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele schade welke door uw dier aan het voertuig wordt aangebracht. Ook schade bij/aan derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Equitrans B.V. en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan mens en/of dier. Schade aangebracht door uw paard(en) wordt in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 • Mochten er kosten gemaakt moeten worden voor het welzijn van het paard/de pony (bijv. dierenarts) dan zijn deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.